Skip to Content

New and Promising Treatments for Psoriasis

With the interests of long term management and the prevention of comorbidty developments in patients, dermatologist Andreas Pinter from the University Hospital in Frankfurt, discusses the new and promising treatments for psoriasis, including topical, oral medications, and nanobodies.

Andreas Pinter

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top