Skip to Content

A new potential clinical marker for extraintestinal manifestations in IBD

Extraintestinal manifestations are a common occurrence in IBD and can have a significant impact on a patient’s quality of life. In this MEDtalk directly from ECCO 2023, Ignacio Catalan-Serra introduces a potential clinical marker that could aid in identifying these manifestations.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top