Skip to Content

Promising Result for Patients with Prurigo Nodularis: Targeting IL-4 and IL-13 Signaling

Directly from EADV 2023, Martin Metz from Charité’s Institute of Allergology in Berlin, Germany, discusses the significance of dual inhibition of IL-13 and IL-4 in prurigo nodularis.

Martin Metz

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top