Skip to Content

Proton Therapy for Head and Neck Cancer

Listen to Kenneth Jensen about his experience with proton therapy for head and neck cancer in Denmark when he elaborates on his presentation at Onkologisk Forum 2023 on the intricacies of patient selection, radiation dose reduction, and the potential benefits of proton therapy.

Kenneth Jensen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top