Skip to Content

Real-world data on clinical procedures used to diagnose inflammatory bowel disease

Through a Danish nationwide population-based study, PhD student Nathalie F. Rasmussen can now present data on the clinical procedures done before people are diagnosed with inflammatory bowel disease. Are we following the international guidelines?

Nathalie Fogh Rasmussen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top