Skip to Content

EADV20: Sonelokinab – an IL-17 A/F Nanobody®, which neutralizes both IL-17A and IL-17F in patients with moderate to severe chronic plaque-type psoriasis

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top