Skip to Content

EADV20: Sonelokinab – an IL-17 A/F Nanobody®, which neutralizes both IL-17A and IL-17F in patients with moderate to severe chronic plaque-type psoriasis

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top