Skip to Content

The link between psoriasis, nail psoriasis and PsA and the choice of treatment

In this MEDtalk professor Dennis McGonagle from Leeds Institute of Rheumatic & Musculoskeletal Medicine, explains the background for the link between psoriasis, nail disease and PsA and the clinical consequences for choice of treatment.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top