Statiner blockerar det hastighetsbestämmande enzymet i kolesterolsyntesen (HMGCR) och är förstahandsval vid läkemedelsbehandling av blodfettsrubbningar. Då behandlingsmål inte nås med enbart statiner, eller vid intolerans mot statiner, kan andra lipidsänkande läkemedel användas. Ett av dessa är ezetimib, ett medel som minskar kolesterolabsorptionen genom att blockera Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) i tarmen.  I studien IMPROVE-IT (Improved ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling