Kirurgiskt avlägsnande av tumör i lungvävnaden är den behandlingsmetod som har bäst prognos vid icke-småcellig lungcancer som diagnostiserats på ett tidigt stadium.1 Operationen förknippas dock med ökad risk för postoperativa lungkomplikationer (PPC), med förlängd vårdtid och ökad mortalitet som följd.2 Detta gäller i synnerhet äldre personer, patienter som har andra kroniska sjukdomar, till exempel kroniskt ...

Modulating immune inhibitory pathways has been a major recent breakthrough in cancer treatment. Checkpoint blockade antibodies targeting cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) and programed cell-death protein 1 (PD-1)/PD-1 ligand 1 (PD-L1) have demonstrated acceptable toxicity, promising clinical responses, durable disease control, and improved survival in 20-30% of patients with advanced melanoma, and non-small cell lung ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling