Acute limb ischemia (ALI) is caused by embolism, thrombosis or trauma and is defined as any sudden decrease in limb perfusion, inducing a potential threat to limb viability.1To be defined as acute, the condition should have appeared no more than 2 weeks earlier. In the 1990th the incidence of all ALI was found to be ...

Medicinskt test om PAD/CAD

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Best Practice Nordic | 7. Apr 2020 kl. 8:55 |

Testa din kunskap om arterosklerotisk sykdom, PAD/CAD. Aterosklerotisk sjukdom i perifera och hjärtkärl drabbar många patienter årligen och ökar både sjuklighet och dödlighet. Klicka och testa din kunskap om aterosklerotisk sjukdom (PAD / CAD). Se gärna BestPractice Nordic MEDtalks före du gör quizzen: Perifer arteriell sjukdom (PAD) Klinisk hantering och behandling av PAD Bestämning av ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling