Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health & patient care

BestPractice Nordic arbetar för att förbättra folkhälsan och patientvården genom dialog och förmedling av bästa praxis mellan läkare och vårdpersonal.

Events | 2023

Senaste tidskriften

Dermatologi • Nr. 3 • 2022

  • 35th NCDV 2022 Congress Highlights
  • Sexuality in dermatologic nursing care
  • Atopic dermatitis and exposure to antibiotics in early life
Få tillgang

Få de senaste nyheterna om din specialitet

Registrera dig och håll dig uppdaterad när det kommer nyheter om din specialitet

Få tillgang
Back to top