Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health & patient care

BestPractice Nordic arbetar för att förbättra folkhälsan och patientvården genom dialog och förmedling av bästa praxis mellan läkare och vårdpersonal.

EADV | European Academy of Dermatology and Venereology

Vi publicerar de viktigaste höjdpunkterna från EADV i form av abstracts, onlineartiklar, MEDtalks med internationella och nationella opinionsbildare.

Se allt innehåll

Senaste tidskriften

Primärvård • Nr. 2 • 2020

  • Digitala vårdbesök
  • Astma
  • EADV Virtual 2020
Få tillgang

Få de senaste nyheterna om din specialitet

Registrera dig och håll dig uppdaterad när det kommer nyheter om din specialitet

Få tillgang
Back to top