Skip to Content

Half of Male Lymphoma Survivors Suffer from Erectile Dysfunction

This recent study from the Department of Hematology, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, investigates sexual health as an essential aspect of quality of life for lymphoma survivors.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top