Skip to Content

The Link Between Low Birthweight and Early-Onset Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease  

A groundbreaking study presented at UEG Week 2023 in Copenhagen has unveiled a significant connection between low birthweight and the onset of Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) in young individuals.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top