Skip to Content

Immunosuppressants Reduce COVID-19 Vaccine Efficacy in Inflammatory Disease Patients

A Danish study found that immunosuppressive therapies, such as corticosteroids and rituximab, reduced the effectiveness of COVID-19 mRNA vaccines in patients with immune-mediated inflammatory diseases. Listen to MD Daniel Ward from Aalborg University elaborate.

Daniel Ward

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top