Skip to Content

Chronic Pancreatitis Complications and Pain Management: Key Takeaways from UEGW

Asbjørn Drewes, Aalborg University Hospital, discusses chronic pancreatitis, its complications, and management of pain – summarizing from his lecture at UEGW 2023.

Asbjørn Mohr Drewes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top