Skip to Content

Gerhard Andersson

Professor, psykolog, psykoterapeut, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
Back to top