Skip to Content

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för oro, depressiva besvär och stress i samband med COVID-19-pandemin

Skräddarsydd internetbaserad KBT (IKBT) kan vara ett alternativ för att minska psykisk ohälsa under en pandemi då kravet på fysisk distansering och karantän försvårar sedvanlig KBT-behandling.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top