Skip to Content

Johan Strömbeck

är doktorand i psykologi vid Åbo Akademi samt forsknings- och utvärderingsansvarig vid Magelungen Utveckling AB. Han utvärderar tre verktyg för skolfrånvaroproblem och undersöker utfall av behandlingsinsatser.

Articles

Multimodalt KBT-program vid långvarig skolfrånvaro

  • / Ia Sundberg Lax / Johan Strömbeck
Back to top