Skip to Content

Multimodalt KBT-program vid långvarig skolfrånvaro

Hemmasittarprogrammet riktar sig till elever med långvarig skolfrånvaroproblematik. Det är ett multimodalt KBT-baserat behandlingsprogram med målet att få en fungerande skolgång. En nyligen publicerad undersökning visar på ökad skolnärvaro och lägre grad av ångest och depression efter behandling.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top