Skip to Content

Exceptional Response of Lorlatinib and Cabozantinib Combination in ROS1-Rearranged NSCLC

In this MEDtalk, Assistant Professor Tejas Patil presents a case with one of his patients having an exceptional response to lorlatinib and cabozantinib in ROS1-rearranged NSCLC with acquired F2004V and L2086F resistance.

Tejas Patil

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top