CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...

Atopisk dermatit hos hund (CAD) är en inflammatorisk hudsjukdom associerad med produktion av immunglobulin E (IgE) mot allergen i omgivningen. Allergenspecifik immunterapi (ASIT) är en säker behandlingsmetod vid sjukdomen. Sedan cirka tio år tillbaka har möjligheten funnits för veterinärer att inkludera Malassezia-antigen i ASIT-behandlingen. Baserat på resultaten av en studie, publicerad i Veterinary Dermatology 2017, ...

Blodkärlstillväxt är en nödvändig process – ett vedertaget kännetecken – för att tumörer ska kunna överleva och växa.1 Tumörer är beroende av tillväxt av nya blodkärl, så kallad angiogenes, för tillförsel av näringsämnen och syre samt för bortforslande av slaggprodukter. Tumörceller använder också dessa blodkärl som en väg att sprida sig till avlägsna organ, en ...

International symposium on Hodgkin lymphoma (ISHL) är ett möte som arrangeras av den tyska Hodgkin-studiegruppen i Köln. Numera sker mötet vartannat år och är lite kortare än tidigare då det hölls vart tredje år. Den mycket framgångsrika tyska gruppen sätter sin prägel på mötet tillsammans med den legendariska, tidigare ordföranden Volker Diehl, som numera är ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling