Skip to Content

Hematologiska symtom vid Gauchers sjukdom

Gauchers sjukdom är en metabol sjukdom som uppträder med tydliga hematologiska symtom, som anemi, trombocytopeni och splenomegali. I detta MEDtalk belyser Ulf-Henrik Mellqvist Gauchers sjukdom ur ett hematologiskt perspektiv. I grunden orsakas de hematologiska symtomen av en ansamling av metaboliter i makrofagerna, men under förloppet utvecklas också en kronisk inflammation och en förhöjd M-komponent, som även ses vid myelomatos.

Läs mer om Gauchers sjukdom här

Ulf-Henrik Mellqvist

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top