Skip to Content

Kort om Gauchers sjukdom

I detta MEDtalk introducerar läkaren Mette Cathrine Ørngreen, från Center för Sällsynta Sjukdomar, Avdelning för Barn och Ungdomar, Rigshospitalet, den lysosomala sjukdomen Gauchers sjukdom. Hon berättar bland annat om de mest karakteristiska symtomen för de tre olika typerna av Gauchers sjukdom och om hur patienterna utreds.

Läs mer om Gauchers sjukdom här

Mette Cathrine Ørngreen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top