Fas 3-studie om recidiverande/refraktärt multipelt myelom

EHA 2019 | Best Practice Nordic | 21. Jun 2019 kl. 12:39 |

Isatuximab (ISA) är en monoklonal antikropp riktad mot CD38-receptorn som visat lovande resultat och godtagbar toleransprofil i fas 1/2-studier av patienter med recidiverande/refraktärt multipelt myelom (RRMM). I januari 2017 rekryterades den första patienten till en öppen, prospektiv, randomiserad fas 3-studie av multicentertyp med målet att rekrytera cirka 300 vuxna patienter (150 i varje arm). Kriterier ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling