Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat i världen och i Sverige, med en prevalens för registrerad diagnos på drygt två procent i den svenska befolkningen.1 Förekomsten av förmaksflimmer ökar kraftigt med åldern, liksom olika typer av samsjuklighet.  Även om fokus vid behandling av förmaksflimmer ligger på att förebygga ischemisk stroke med antikoagulantiabehandling är även ...

Förmaksflimmer (FF) är vanligt förekommande och associerat med ökad cerebrovaskulär och kardiovaskulär dödlighet.1 Den kända prevalensen av FF är 3,9 procent hos befolkningen över 20 år.2 Asymtomatiskt FF är vanligt och utgör över 50 procent av alla FF.3 Symtomen vid FF varierar, men andfåddhet, bröstobehag, trötthet och hjärtklappning dominerar, och dessvärre inträffar stroke som komplikation ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling