Skip to Content

Dosering av NOAK som primär profylax vid förmaksflimmer

Genom att använda rekommenderade kriterier för dosjustering, och framför allt inte underdosera NOAK vid förmaksflimmer, kan risken för stroke minskas ytterligare. Dessa kriterier tycks medföra lika god effekt på koagulationsaktiviteten utan att ge för hög läkemedelskoncentration.

hjertesvigt

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top