Skip to Content

Bensylpenicillin som empirisk behandling av nedre luftvägsinfektion med Haemophilus influenzae

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top