Skip to Content

COVID-19 corona virus long-haulers and dermatological conditions

Some patients with post-COVID syndrome experience long-lasting skin problems long after their initial infection has been cleared.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top