Skip to Content

Oceanic Influence Suppresses COVID-19 Incidence

Oceanic Influence Suppresses COVID-19 Incidence Oceanic impact limits COVID-19 at open west coasts in the European west wind zone. Incidence is lower in areas with smaller annual temperature ranges and distinct wet/dry seasons.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top