Skip to Content

Oceanic Influence Suppresses COVID-19 Incidence

Oceanic Influence Suppresses COVID-19 Incidence Oceanic impact limits COVID-19 at open west coasts in the European west wind zone. Incidence is lower in areas with smaller annual temperature ranges and distinct wet/dry seasons.

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top