Att personer med sjukdom eller skada ska uppleva delaktighet i vardagen är ett centralt och viktigt mål inom rehabilitering, Forskning visar att upplevd delaktighet i meningsfulla aktiviteter har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande.1 Delaktighetsinskränkningar i vardagen är väl dokumenterade vid reumatoid artrit (RA).2,3,4,5 Detta trots att dagens rutiner vid tidig diagnos av RA6 och ...

Ett stort problem vid reumatiska sjukdomar är bristande följsamhet till farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar. En så hög andel som 50–70 procent av patienter med reumatoid artrit (RA) uppges inte följa läkemedelsförskrivningar och -rekommendationer. Även när det gäller icke-farmakologiska interventioner, till exempel livsstilsförändringar, är det en stor andel av patienterna som inte följer behandlingsrekommendationerna.  Att inte ...

Östrogen anses ha skyddande effekter vid reumatoid artrit (RA). Under graviditet ökar östrogenproduktionen, vilket leder till en minskning av sjukdomsaktiviteten, medan sjukdomsaktiviteten ofta ökar vid menopaus då östrogenproduktionen i kroppen går ner. Det är känt att interaktionen mellan östrogen och östrogenreceptorer (ER) påverkar produktionen av mikroRNA (miR), de korta icke kodande RNA-molekyler som reglerar produktionen ...

Den som drabbas av akut artrit i käkleden har ofta påtagliga besvär med smärta och nedsatt rörlighet i leden. Det kan till exempel vara svårt att gapa, bita, tugga mat och tala. Patienter med dessa problem söker ofta tandläkare akut. Orsaken till besvären är ibland lokal, till exempel ett trauma (vilket inkluderar både makrotrauma i ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling