Skip to Content

Digitala vårdbesök med skrivna patientdialoger; läkares, patienters och sjuksköterskors erfarenheter – en mixad undersökning av ett pilotprojekt

Digitalt skrivna patient- och läkardialoger har potential att bli ett komplement till traditionella former av primärvård i Sverige.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top