Skip to Content

Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för latent autoimmun diabetes hos vuxna

I en nyligen publicerad studie visar vi att en hälsosam livsstil är förenat med en kraftigt minskad risk för både typ 2-diabetes och LADA – latent autoimmun diabetes hos vuxna. Studien är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet, Lunds universitet och Helsingfors universitet.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top