Skip to Content

Is There an Association Between Inflammatory Bowel Disease and Obstructive Lung Disease? 

On, Sunday, October 15th, the results regarding the connection between Inflammatory Bowel Disease (IBD) and obstructive lung diseases (OLD) will be presented at UEG Week 2023.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top