Skip to Content

Kaplan–Meiers skattning

Kaplan-Meiers skattning är en icke-parametrisk metod för att skatta överlevnad eller tid till händelse. Metoden tar hänsyn till varierande uppföljningstid och är därför särskilt lämplig för medicinsk forskning. Den här artikeln ger en översikt över metoden: dess historia, applikationer, antaganden, matematiska principer samt tolkning av Kaplan-Meier kurvan.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top