Skip to Content

Liraglutid kopplat till lägre risk för allvarliga kardiovaskulära händelser – resultat från stor skandinavisk registerstudie

Ökad risk för flertalet hjärt–kärlsjukdomar hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top