Skip to Content

Metformin kan leda till brist på vitamin B12 och magnesium

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top