Skip to Content

Occupational Favre-Racouchot disease

Favre-Racouchot syndrome is difficult to treat. We discuss a case of a 67-year-old man with a long history of sun exposure and heavy cigarette smoking.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top