Skip to Content

Immunosuppressed Patients with Immune-Mediated Inflammatory Diseases Benefit from High Post-Vaccination Antibody Levels Against COVID-19 

The Nor-vaC study underscores the importance of the role of repeated vaccination in patients in patients with immune-mediated inflammatory diseases on immunosuppressive therapies.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top