Skip to Content

Optimering av typ 2-diabetes korrelerar med minskad mängd fett i levern

Patienter med typ 2-diabetes har hög prevalens av NAFLD. Vi fann att ett individuellt anpassat behandlingsprogram på fyra dagar i syfte att förbättra den metabola kontrollen hos patienter med svårkontrollerad typ 2-diabetes också var associerat med en minskning av leverfett och leverstelhet.

Diabetes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top