Skip to Content

Rapport från uppföljningen av en diabetespreventiv studie i klinisk vardag

År 2009 inleddes en treårig svensk studie – DIAVIP – med syftet att minska insulinresistensen hos personer med prediabetes i klinisk vardag. Vid studiens avslutande kunde en positiv effekt påvisas på metabola variabler och fem år därefter kvarstod en positiv effekt på viktutveckling, men ingen effekt på insulinresistens.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top