Skip to Content

RHINE-studien visar samband mellan inomhusrökning, bostadsmiljö och luftvägssymtom

En prospektiv kohortstudie av vuxna nordeuropéer visar samband mellan tobaksrökning, bostadsmiljö och uppkomst av astma, rinit och luftvägssymtom. Studiens resultat visar vikten av att minimera tobaksrökning inomhus och användning av målarfärger som avger kemiska ämnen.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top