Skip to Content

Secondary (acquired) Knuckle Pads

Knuckle pads, also known as “Garrod’s nodes” or holoderma, are benign subcutaneous fibrotic papules, nodules or plaques. This article presents three different cases of the condition.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top