Skip to Content

Shin Guard Dermatitis – A Case Report

This case report examines shin guard dermatitis, which has been sparsely examined until recently. The case report alerts general practitioners, pediatricians, and dermatologists on how to deal with and treat shin guard dermatitis.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top