Skip to Content

Christer Janson

Professor i andningsmedicin och allergologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, andnings-, 
allergi- och sömnforskning vid Uppsala universitet och konsult vid Uppsala universitetssjukhuss lungallergiklinik.

Huvudsakliga vetenskapliga aktiviteter:

Forskning inom astma, allergi och KOL och har publicerat mer än 500 originalartiklar om dessa ämnen.

Ordförande i Svenska föreningen för allergologi, medlem i EAACI: s forsknings- och uppsökande kommitté.

Tidigare ordförande för Epidemiologi och miljöförsamling för ERS och vetenskaplig rådgivare för Socialstyrelsen.
Back to top