Skip to Content

Överanvändning av SABA hos patienter med astma

Många patienter med astma är inte optimalt behandlande enligt nuvarande rekommendationer från GINA. En tredjedel av europeiska astmapatienter överanvänder SABA, vilket ökar risken för exacerbationer och mortalitet. 28 procent av dessa patienter har ingen underhållsbehandling. Detta är alarmerande fynd.

respiration system

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top