Skip to Content

Increased Cancer Incidence Among Patients with Hidradenitis Suppurativa

In this MEDtalk, Rune Kjærsgaard Andersen, MD, PhD, presents a nationwide danish study, which shows a 40% increased risk of cancer from multiple different organ systems within patients suffering from hidradenitis suppurativa.

Rune Kjærsgaard Andersen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top