Skip to Content

Patients with Inflammatory Diseases Should Get a Boost of COVID-19 Vaccine

Administering a COVID-19 vaccine booster to patients with inflammatory diseases might be necessary. Listen to Oliver Hendricks, head of the Danish Centre for Expertise in Rheumatology, explaining why in this EULAR 2023 MEDtalk.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top