Skip to Content

Does JAKi Increase the Risk of Cancer in Patients with RA?

Do we need to be aware of cancer risk when treating janus kinase inhibitors (JAKi)? Let Rasmus Westermann, MD, present his study investigating cancer risk in patients with rheumatoid arthritis (RA) treated with JAKi compared to biologics.

Rasmus Westermann

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top