Skip to Content

SCR 2023 – Four Days of Inspiring Data and Interdisciplinary Dialogue

The Scandinavian Congress for Rheumatology was a great success, with almost 700 participants and many exciting and inspiring data from the Nordic countries.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top