Det är vanligt med inflammation i ena eller bägge käklederna hos barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit. Käkledsartrit är dessutom ofta svår att diagnosticera. Långsiktigt riskerar mandibelns tillväxt att hämmas genom att kondylens tillväxtzon påverkas intraartikulärt. Även en diskret formförändring av kondylen kan vara en riskfaktor för underutveckling av underkäken och ett dysfunktionellt bett.. ...

Den som drabbas av akut artrit i käkleden har ofta påtagliga besvär med smärta och nedsatt rörlighet i leden. Det kan till exempel vara svårt att gapa, bita, tugga mat och tala. Patienter med dessa problem söker ofta tandläkare akut. Orsaken till besvären är ibland lokal, till exempel ett trauma (vilket inkluderar både makrotrauma i ...

”På grund av all snö och alla oplogade vägar ställs dagens träning in. Sprid gärna budskapet så att alla vet. Vänliga hälsningar från insnöade tränare.”  Det var det meddelande jag fick en söndagsmorgon i Stockholm. Helgen hade slutat som den började – med kraftigt snöfall. Snöröjningen på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling